Zdroj: http://www.zusvotice.cz/./index.php?a=aktuality/uzavreni-zus  •  Vydáno: 10.3.2020 19:14  •  Autor: Markéta Prodanová

Uzavření ZUŠ

Uzavření Zuš Votice

S účinností od 11.3.2020

bude ZUŠ Votice

UZAVŘENA

S odkazem na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. března 2020 č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN Vás žádám o respektování uvedeného opatření, kterým bylo s účinností dne 11. března 2020 vydáno nařízení zákazu, mimo jiné, osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Opatření platí do jeho odvolání, případně časového vymezení.

Milan Včelák, ředitel školy