Menu

Fotogalerie

Vyhledávání

Kategorie: Aktuality

Talentové zkoušky pro školní rok 2019 – 2020

Hudební obor

Při přezkoušení hodnotíme, intonaci (poznávání a zazpívání vyšších a nižších tónů), rytmus (tleskání) a zpěv libovolné lidové, nebo populární písně.

Zkoušky proběhnou v prostorách koncertního sálu, v termínu:

10. 6., 11. 6 a 13. 6. vždy od 14:30 do 18:00hod

kontakty: Milan Včelák zusvotice@tiscali.cz, tel 604 402 405


Taneční obor

Při přezkoušení hodnotíme míru rytmických a pohybových dovedností.

Zkoušky proběhnou v prostorách tanečního sálu, v termínu:

17. 6. a 18. 6. vždy od 14:30 do 16:30hod

kontakty: BcA.Michaela Špačková michaelisa@seznam.cz, tel 725 553 363


Výtvarný obor

Při přezkoušení hodnotíme míru samostatnosti a kreativity dítěte.

K talentovým zkouškám je nutné přinést ukázku svých výtvarných prací.

Zkoušky proběhnou v učebnách keramiky a malby, v termínu:

Malba         10. – 12. 6. vždy od 14:00 do 17:00hod

Keramika   17. – 19. 6. vždy od 13:00 do 16:00hod

kontakty: Jitka Písaříková   jitka.pisarikova@seznam.cz, tel 604 107 221
              Bc. Šimona Vepřková skrysov@gmail.com  tel 733 741 250

 

Po domluvě s vedením školy, lze rezervovat konkrétní čas pro Vaše dítě, nebo náhradní termín.

Od 10. 5. bude možná online rezervace Vašeho termínu na webových stránkách školy.

Ke studiu přijímáme děti od 5 let do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy a děti od 7 let a výše do 1. a 2. stupně základního studia. Rozhodným datem pro přijetí dítěte je věk k datu 1. 9. 2019. V případě přijetí, je třeba vyplnit a odevzdat podepsanou přihlášku na ředitelství školy. Přihlášku je možno vyplnit přímo ve škole, nebo na webových stránkách školy www.zusvotice.cz

print Formát pro tisk

Kalendář školních akcí

Aktuality

Klasifikace