Menu

Fotogalerie

Vyhledávání

Kategorie: Aktuality

Talentové zkoušky pro školní rok 2017/2018

Základní umělecká škola Votice, pořádá talentové zkoušky pro školní rok 2017/2018

Hudební obor:

Termíny: pondělí 19. 6. až pátek 23. 6. od 15:00 do 17:00hod

kontakt:
Milan Včelák (zusvotice@tiscali.cz, tel 604 402 405)

Při přezkoušení hodnotíme intonaci (poznávání a zazpívání vyšších a nižších tónů), rytmus (tleskání) a zpěv libovolné lidové písně. Talentové zkoušky budou probíhat v 2. patře, v prostorách koncertního sálu školy.

Taneční obor:

Termíny: pondělí 19. 6. a pátek 23. 6. od 14:00 do 17:00hod

kontakt:
Michaela Špačková DiS (michaelisa@seznam.cz, tel 725 553 363)

Při přezkoušení hodnotíme míru rytmických a pohybových dovedností, orientaci v prostoru. Talentové zkoušky budou probíhat v 1. patře, v prostorách tanečního sálu školy.

Výtvarný obor:

Termíny: pondělí 19. 6. až čtvrtek 22. 6., od 15:00 do 17:00hod

kontakty:
Mgr. Markéta Prodanová (marketa.ciperova@seznam.cz,tel 724 702 463)
Bc. Šimona Vepřková (skrysov@gmail.com, tel 733 741 250)

Při přezkoušení hodnotíme míru samostatnosti a kreativity dítěte. K talentovým zkouškám je nutné přinést ukázku svých výtvarných prací. Talentové zkoušky budou probíhat v 0. a 1. patře, v učebnách keramiky a malby.

Kritéria pro talentové přijímací zkoušky jsou určené pouze pro Výtvarný obor

Uchazeči o studium na ZUŠ vykonají talentovou zkoušku v rozsahu 1 hodiny. K talentové zkoušce se zájemci o studium dostaví do ateliéru Malby (1. patro) se souborem 5-10 domácích  prací, dle vlastního výběru.

Talentová zkouška se skládá ze dvou výtvarných úkolů.

Mladší žáci: 6 –10 let

  1. zážitek z prázdnin, domácí mazlíček, ZOO apod.
  2. stříhání

sleduje se: kompozice, zobrazení figur, barevné cítění, vybarvování, pečlivost, komunikace s učitelem

Starší žáci: 11-15 let

  1. kresba podle modelu (bota, domácí obuv, klíče aj.),sledují se: poměry velikostí, zachycení objemu, světla a stíny
  2. barevná kompozice na zadané téma-abstrakce ( dobro/ zlo, štěstí/ smutek …..),sleduje se-míchání barev, kompozice, vyjádření dané emoce

Po domluvě s vedením školy lze domluvit náhradní termín.

Ke studiu přijímáme děti od 5 let do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy a děti od 7 let do 1. ročníku základního studia. Rozhodným datem pro přijetí dítěte je věk k 1. 9. 2017. V případě přijetí, je třeba vyplnit a odevzdat přihlášku na ředitelství školy. Přihlášku je možno vyplnit přímo ve škole, nebo na webových stránkách školy www.zusvotice.cz

print Formát pro tisk

Kalendář školních akcí

Aktuality

Klasifikace