Menu

Fotogalerie

Vyhledávání

Kategorie: Aktuality

Talentové zkoušky 2020/2021

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky 2020 – 2021

Hudební obor
Při přezkoušení hodnotíme, intonaci (poznávání a zazpívání vyšších a nižších tónů), rytmus (tleskání) a zpěv libovolné lidové, nebo populární písně.

Zkoušky proběhnou v prostorách koncertního sálu, v termínu:
19. 6. 14:30 - 17:30hod, 22. a 23. 6.         14:30 - 18:00hod
kontakty: Milan Včelák    zusvotice@tiscali.cz, tel 604 402 405
          
Taneční obor
Při přezkoušení hodnotíme míru rytmických a pohybových dovedností.

Zkoušky proběhnou v prostorách tanečního sálu, v termínu:
15. a 18. 6         14:30 - 16:30hod
kontakty: BcA. Michaela Kubínová  michaelisa@seznam.cz, tel 725 553 363

Výtvarný obor
Při přezkoušení hodnotíme míru samostatnosti a kreativity dítěte.
K talentovým zkouškám je nutné přinést ukázku svých výtvarných prací.

Zkoušky proběhnou v učebnách malby, v termínu:
malba
16. 6.     13:00 – 15:00hod a 17. 6. 13:00 - 16:30hod
kontakt: Jitka Písaříková   jitka.pisarikova@seznam.cz, tel 604 107 221
keramika
23. a 25. 6.         14:00 – 16:30ho  
kontakt: Bc. Šimona Vepřková skrysov@gmail.com  tel 733 741 250

Vstup do ZUŠ,  je povolen pouze s vyplněným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formulář je ke stažení na stránkách školy, nebo přímo v ZUŠ.
Z důvodu dodržení hygienických podmínek je třeba kontaktovat jednotlivé pedagogy a domluvit konkrétní časy zkoušek.
Ke studiu přijímáme děti od 5 let do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy a děti od 7 let a výše do 1. a 2. stupně základního studia. Rozhodným datem pro přijetí dítěte je věk k datu 1. 9. 2019. V případě přijetí, je třeba vyplnit a odevzdat podepsanou přihlášku na ředitelství školy. Přihlášku je možno vyplnit přímo ve škole, nebo na webových stránkách školy

print Formát pro tisk

Kalendář školních akcí

Aktuality

Klasifikace