Menu

Fotogalerie

Vyhledávání

Kategorie: Aktuality

Talentové zkoušky pro školní rok 2018 – 2019

Talentové zkoušky v Zuš Votice

Talentové zkoušky pro školní rok 2018 – 2019

Hudební obor

Při přezkoušení hodnotíme, intonaci (poznávání a zazpívání vyšších a nižších tónů), rytmus (tleskání) a zpěv libovolné lidové, nebo populární písně.

Zkoušky proběhnou v prostorách koncertního sálu, v termínu: pondělí 4. 6. až pátek 8. 6. vždy od 14:30 do 17:00hod

kontakty: Milan Včelák, zusvotice@tiscali.cz, tel.: 604 402 405

 

Taneční obor

Při přezkoušení hodnotíme míru rytmických a pohybových dovedností.

Zkoušky proběhnou v prostorách tanečního sálu, v termínu: pondělí 18. 6. a úterý 19. 6. vždy od 14:00 do 16:00hod

kontakty: Bc. Michaela Špačková, michaelisa@seznam.cz, tel.: 725 553 363

 

Výtvarný obor

Při přezkoušení hodnotíme míru samostatnosti a kreativity dítěte.

K talentovým zkouškám je nutné přinést ukázku svých výtvarných prací.

 

Zkoušky proběhnou v učebnách keramiky a malby, v termínu: pondělí 11. 6., 12. 6., a 13. 6. vždy od 14:00 do 16:00hod

kontakty: Jitka Písaříková, jitka.pisarikova@seznam.cz, tel.: 604 107 221

               Bc. Šimona Vepřková, skrysov@gmail.com, tel.: 733 741 250

 

Po domluvě s pedagogy, nebo vedením školy, lze domluvit náhradní termín.

Ke studiu přijímáme děti od 5 let do přípravné hudební, taneční a výtvarné výchovy a děti od 7 let a výše do 1. a 2. stupně základního studia. Rozhodným datem pro přijetí dítěte je věk k datu 1. 9. 2018. V případě přijetí, je třeba vyplnit a odevzdat podepsanou přihlášku na ředitelství školy. Přihlášku je možno vyplnit přímo ve škole, nebo na webových stránkách školy www.zusvotice.cz

print Formát pro tisk

Kalendář školních akcí

Aktuality

Klasifikace