Menu

Fotogalerie

Vyhledávání

Pohled na školu

 

Historie

V roce 1953 začal ve Voticích působit Osvětový dům, který pořádal hudební kurzy hry na klavír a smyčcové nástroje. Touto činností byly položeny základy k pozdějšímu zřízení hudební školy dne 3. 10. 1966, která se nejdříve nazývala „Lidová škola umění“, (LŠU) a později v roce 1991 „Základní umělecká škola“, (ZUŠ). Na počátku své historie neměla škola vlastní budovu a její výuka probíhala v letech 1966-1969  v prostorách místní Základní školy. Prvním ředitelem LŠU ve Voticích byl jmenován pan Václav Novák, který zakládal všechny LŠU na okrese. Za působnosti pana Václava Nováka měla škola 3 pedagogy a byl založen první komorní orchestr, který úspěšně vystupoval na veřejnosti. V roce 1969 získala škola možnost výuky ve vlastních prostorách v Táborské ulici v domě paní Marvanové. Ředitelem byl v tomto období pan Jan Kratina, který řídil školu v letech 1969-1976. Na škole působili dva pedagogové, místnosti byli ve špatném stavu, a přesto se podařilo založit 14 členný žákovský orchestr, který vystupoval před publikem a zúčastňoval se školních soutěží. V roce 1976 převzal řízení školy pan Ladislav Tuček, který ji řídil do roku 1985. Důležitým mezníkem byl rok 1979, kdy škola přešla do opravené budovy bývalé židovské školy a kde působí dodnes. Školu navštěvovalo 48 žáků a působili na ní 4 pedagogové. I v této době měla škola svůj orchestr, který se pravidelně účastnil kulturně – politického života. V letech 1985 – 2000, byl ředitelem školy pan Jiří Sedláček. Za jeho působení docházelo k nárůstu počtu žáků a pedagogů, začal se vyučovat výtvarný a taneční obor (1987/8), pořádaly se pravidelné výchovné koncerty v mateřských i základních školách a jedním z výsledků bylo získání prvního místa v krajské soutěži dechových orchestrů v Kolíně v roce 1989 a velmi zdařilá a navštěvovaná vystoupení tanečního oboru.

Od 1. 12. 2000 byl do funkce ředitele jmenován pan Roman Lajpert, který zde působil do roku

2012. Od 1. 8. 2012 je ředitelem školy pan Milan Včelák.                             

Současnost

V současné době (2013) má ZUŠ své učebny v zcela rekonstruované bývalé židovské škole. Rekonstrukce byla financována z evropských fondů v celkové ceně 15 milionů korun. Škola má i odloučená pracoviště v Miličíně, Jankově, Kondraci, Načeradci, Neveklově. V posledních dvou letech došlo z důvodu silných ročníků a kapacity školy k přerušení výuky v dalších třech pobočkách. Na škole se vyučují tři umělecké obory – hudební, výtvarný a taneční. V hudebním oboru nabízíme a realizujeme výuku klavíru, EKN, kytary, houslí, příčné a zobcové flétny, bicích nástrojů, akordeonu, trubky a trombonu, saxofonu a klarinetu a zpěvu. Škola disponuje malým koncertním sálem, který může sloužit k třídním přehrávkám a komorním koncertům. Ve výtvarném oboru nabízíme výuku malby a keramiky, ve škole je též galerie na prezentaci výtvarných děl a vypalovací pec. Taneční obor se vyučuje v krásném, prostorném sále, ke kterému patří výkonná hudební aparatura a prostorná šatna se sprchovým koutem. Celá škola je vytápěna centrálně plynovým topením a učebny jsou vybaveny klimatizací. Ve škole je výtah, toalety pro zdravotně postižené žáky a v učebně hudební nauky je instalována interaktivní tabule. Ve škole působí 15 zaměstnanců, z toho 13 pedagogů, ekonomka a uklízečka. Školu navštěvuje v současnosti 300 žáků, což je také kapacita školy. V hudebním oboru studuje 156 žáků a žákyň, ve výtvarném 118 a tanečním 26. Na škole působí taneční orchestr a 3 malá komorní tělesa. V minulém roce se výrazně zvýšila spolupráce s městským kulturním centrem, s místní ZŠ a mikroregionem Džbány. Na koncertní činnost škola využívá místní sokolovnu a prostory kostela.

Doplňkovou činnost škola nemá.

Kalendář školních akcí

Aktuality

Klasifikace